1 min

Aangekondigde wijzigingen in de Nederlandse Box III-heffing

Zoals bekend, kent Nederland een ‘fictieve vermogensrendementsheffing’. Hiervoor dienen Nederlandse rijksinwoners jaarlijks de stand van hun vermogen op te geven in de zgn. ‘Box III’ van hun aangifte inkomstenbelasting. Aan dit vermogen wordt vervolgens een progressief oplopend, forfaitair rendement toegekend, dat dan aan 30% belast wordt. De hoogte van dit forfaitair rendement is al jaren voorwerp van discussie in Nederland, mede gelet op de (veel) lage(re) vergoeding op spaartegoeden.

Samengevat

  • Wijziging box III-heffing
  • Verwachte inwerkingtreding op 1 januari 2022
Aangekondigde wijzigingen in de Nederlandse Box III-heffing
Aangekondigde wijzigingen in de Nederlandse Box III-heffing

Afgelopen week zijn in Nederland plannen bekend gemaakt om de Box III-heffing grondig te wijzigen. Kort samengevat, komt het er op neer dat er zal voorzien worden in een aanzienlijke belastingvrijstelling op spaartegoeden (à ca. EUR 440.000/pp) én in een verhoging van het fictieve rendement op het overige vermogen, bvb. een effectenportefeuille (à eenvormig percentage van ca. 5,33%). Het belastingtarief zal ook, naar alle waarschijnlijkheid, ook stijgen naar 33%. De impact van enkele kleinere vrijstellingen niet te na gesproken, houdt dit in dat het overige vermogen zal belast worden op ca. 1,77% van haar waarde !

Alle details kan u terugvinden op de website van de Nederlandse Rijksoverheid.

De verwachte inwerkingtreding is 1 januari 2022.

Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Wealth Planning
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.