5 min

50 tinten groen, of hoe het bij ABN AMRO om meer gaat dan cijfers alleen.

Bij ABN AMRO werken wereldwijd meer dan 20.000 mensen die financiële diensten verlenen aan vijf miljoen particuliere klanten en families en 400.000 zakelijke klanten. De bank legt de nadruk op klanten en families en niet op contracten want voor ABN AMRO is bankieren mensenwerk, in de breedste zin van het woord.
50 tinten groen, of hoe het bij ABN AMRO om meer gaat dan cijfers alleen.
50 tinten groen, of hoe het bij ABN AMRO om meer gaat dan cijfers alleen.

Bij ABN AMRO werken wereldwijd meer dan 20.000 mensen die financiële diensten verlenen aan vijf miljoen particuliere klanten en families en 400.000 zakelijke klanten. De bank legt de nadruk op klanten en families en niet op contracten want voor ABN AMRO is bankieren mensenwerk, in de breedste zin van het woord. De precieze invulling van deze beleidsvisie werd dinsdag 13 maart toegelicht tijdens de tweede editie van Human Rights Update op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam. Joachim Aelvoet, Country Director Products & Solutions, legt uit.

Laten we beginnen met een woordje uitleg over het Human Rights rapport, waarom is ABN AMRO daarmee begonnen?

Joachim: “Als internationale financiële instelling is het belangrijk om te beseffen dat we zowel direct als indirect een invloed uitoefenen op heel wat meer mensen dan onze rechtstreekse relaties alleen. De beslissingen die wij als bank nemen, hebben een impact op de klanten en bedrijven die wij bedienen en dat sijpelt door tot bij hun personeel en de lokale gemeenschappen waarin ze actief zijn. Een echt rimpeleffect dus. Juist daarom vinden wij het als bank belangrijk om onze businessactiviteiten ook vanuit het perspectief van mensenrechten te bekijken. Want we willen een positief rimpeleffect creëren en dat voor zowel onze klanten, als onze medewerkers en de gemeenschap waarin we actief zijn. Met het Human Rights rapport wil ABN AMRO in de eerste plaats stilstaan bij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn er in 2016 mee begonnen en toen was dit het eerste rapport van zijn soort in de financiële sector. We zijn er dus best trots op, vooral omdat het vanuit de medewerkers komt. In deze editie vertellen 10 ABN AMRO experts met heel veel drive hoe zij dagelijks de duurzame strategie van de bank toepassen in hun specifiek vakgebied. Vandaar ook het thema 50 tinten groen.”

En hoe loopt dat dan precies in de praktijk? Hoe kunnen bankiers het verschil maken wanneer het op mensenrechten aankomt?

Joachim: Door heel bewust en heel kritisch na te denken over elke strategische beslissing en actief betrokken te zijn bij onze klanten. Zo zijn landenrechten bijvoorbeeld een belangrijk thema binnen de bank. Veel van onze klanten zijn actief in verschillende landen en dat in uiteenlopende sectoren. In de ene regio heb je al meer kans op mensenrechtenrisico’s dan in een andere. Het is daarom des te belangrijker om de bedrijven die we bedienen door en door te kennen en vooral ook met eigen ogen te zien hoe zij te werk gaan. Daarom bezoeken de relatiemanagers van de bank de klanten steeds vaker op locatie. Zo kunnen zij een complete inschatting maken van de situatie en beter begrijpen wat de klanten nodig hebben.”

“Ook op vlak van mensenhandel kunnen financiële instellingen een bijdrage leveren tot het bestrijden ervan. Wist je dat volgens de International Labour Organization (ILO) er wereldwijd bijna 25 miljoen mensen slachtoffer zijn van slavernij? De winst uit deze moderne vorm van slavernij wordt geschat op een USD 150 miljard per jaar! Dat is een smak geld dat uiteindelijk in het wereldwijde financiële stelsel terechtkomt. Als bank bevindt ABN AMRO zich in de ideale positie om verdachte transacties te signaleren. We moedigen dan ook van harte alle andere banken aan om mee mensenhandel te bestrijden met financiële sporen.”

Zijn er in België en Nederland mensenrechtenrisico’s waarvoor we moeten uitkijken?

Joachim: “Ja, toch wel. ABN AMRO werkt (met name in Nederland) al jaren samen met bedrijven in de transportsector. Een sector waar, door prijsdruk en internationalisering, arbeidsuitbuiting een actueel thema vormt. Verschillende transportbedrijven kwamen recent negatief in het nieuws, vooral bedrijven die buitenlandse chauffeurs minder dan het minimumloon uitkeren. Er was soms zelfs sprake van chauffeurs die wekenlang in hun vrachtwagen doorbrachten. Deze situaties zijn in strijd met diverse mensenrechten, zoals het recht op een rechtvaardige beloning, vrije tijd en een redelijke beperking van de arbeidstijd. ABN AMRO wil kost wat kost vermijden om met zulke ondernemingen in contact te komen en is dan ook erg alert voor signalen.”

“De verantwoordelijkheid ligt ook bij de relatiemanagers van ABN AMRO. Zij kennen de onderneming en kunnen de juiste sectorgerichte vragen stellen, bijvoorbeeld of de arbeidscontracten in de juiste taal zijn opgesteld en of het transportbedrijf op de hoogte is van de wet- en regelgeving van haar verschillende buitenlandse vestigingen. Ze investeren veel tijd in controlegesprekken met de verantwoordelijken binnen transportondernemingen om enerzijds te detecteren of er sprake is van schending van mensenrechten en anderzijds om bedrijven uit de onwetendheid te halen.”

Meer informatie over hoe ABN AMRO Group zich engageert met betrekking tot mensenrechten vind je hier.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.